Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker chef till Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 19 oktober.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, Webbläsare, Apple

SR09-118 Apple - Safari 4.0.2 släppt

Apple har släppt en ny version av webbläsaren Safari. Den nya versionen 4.0.2 täpper till två säkerhetshål i WebKit.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2009-1724 CVE-2009-1725

Den nya versionen av Safari rättar till två säkerhetshål i WebKit.

  • Den ena sårbarheten [CVE-2009-1724] kan utnyttjas för Cross Site Scripting vilket orsakas av bristande hantering av vissa typer av objekt.

  • Den andra sårbarheten [CVE-2009-1725] kan orsaka att minnet blir korrupt. Effektivt utnyttjande leda till att godtycklig kod kan köras på systemet.

Påverkade versioner

  • Versioner < 4.0.2

Mer information och programrättningar

http://lists.apple.com/archives/security-announce/2009/Jul/msg00000.html