Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, Adobe, klientprogramvara, 0-day

SR09-095 - Sårbarhet i Acrobat Reader

Acrobat Reader från Adobe har en säkerhetsbrist som kan leda till att kod exekveras på ett sårbart system.

Problembeskrivning

CVE-referens:-

Saint Patrick har publicerat exempel-kod på hur en sårbarhet i Acrobat Reader kan utnyttjs. Sårbarheten är en så kallad 'zero-day' och ingen uppdatering finns för närvarande att ladda hem.

För att skydda sig mot denna sårbarhet bör försiktighet tas när .pdf-filer ska öppnas med Acrobat Reader eller öppna dem med en annan pdf-läsare.

Påverkade versioner

  • Adobe Acrobat 9.1.1
  • Adobe Acrobat Reader 9.1.1
  • Även tidigare versioner kan vara påverkade

Mer information och programrättningar

http://www.securityfocus.com/bid/35148