Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, klientprogramvara

SR09-093 sårbarheter i SonicWALL

SEC Consult har upptäckt flera brister i produkterna Global VPN Client och Global Security Client från SonicWALL. Sårbarheter går att utnyttja både lokalt och över nätverket.

Problembeskrivning

CVE-referens:-

SEC Consult har upptäckt flera brister i produkterna Global VPN Client och Global Security Client från SonicWALL. Sårbarheter går att utnyttja både lokalt och över nätverket.

Påverkade versioner

  • SonicWALL Global VPN Client 4.0.0 2-51e Enhanced
  • SonicWALL Global VPN Client 4.0.0 2-51e Standard
  • SonicWALL Global VPN Client 4.0.0 782
  • SonicWALL Global VPN Client 4.0.0 830
  • SonicWALL Global VPN Client 4.0.0.835
  • SonicWALL Global Security Client 1.0.0 15

Mer information och programrättningar

Vid skrivande stund finns det inga uppdateringar tillgängliga.

SonicWALL Global Security Client Local Privilege Escalation Vulnerability
http://www.securityfocus.com/bid/35094

http://www.securitytracker.com/alerts/2009/May/1022283.html
https://www.sec-consult.com/files/20090525-2-GSC-privilege-escalation.txt

SonicWALL Global VPN Client Log File Remote Format String Vulnerability
http://www.securityfocus.com/bid/35093
http://www.securitytracker.com/alerts/2009/May/1022281.html
https://www.sec-consult.com/files/20090525-4-SonicOS-Format-String.txt

SonicWALL Global VPN Client 'RampartSvc' Local Privilege Escalation Vulnerability
http://www.securityfocus.com/bid/35092
http://www.securitytracker.com/alerts/2009/May/1022282.html
https://www.sec-consult.com/files/20090525-3-GVC-privilege-escalation.txt