Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, Sun

SR09-092 Sun - Sårbarheter i Solaris 8 och 9

Sårbarheterna är av typen buffertöverflödning och finns i "sadmind"-daemonen.

Problembeskrivning

CVE-referens:-

Den första sårbarheten beror på ett fel i hur "sadmind" hanterar riggade förfrågningar. Sårbarheten går att utnyttja genom att skicka en riggad RPC-förfrågan och på så vis orsaka en "heap"-baserad buffertöverflödning.

Den andra sårbarheten beror på ett fel i hur "sadmind" hanterar otillåtna värden när minne ska allokeras till inkommande förfrågningar. En riggad RPC-förfrågan kan skickas till en sårbar instans av "sadmind" och på så vis kan en angripare orsaka en heap-baserad buffertöverflödning.

Vid ett effektivt utnyttjande kan sårbarheterna medge godtycklig kodexekvering och en angripare kan skaffa sig samma rättigheter på systemet som "sadmind"-daemonen har.

För mer information och rättningar, se "Mer information och programrättningar" nedan.

Påverkade versioner

  • Sun Solaris 8
  • Sun Solaris 9

Mer information och programrättningar

http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-259468-1

http://secunia.com/advisories/32473

http://secunia.com/secunia_research/2008-45

http://secunia.com/secunia_research/2008-47