Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, OS X, Java, Apple

SR09-088 Apple - Sårbar version av Java i OS X

Mac OS X innehåller en sårbar version av Java Runtime Enviroment (JRE).

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2008-5353

Mac OS X innehåller en gammal och sårbar version av JRE. En angripare kan utnyttja bristerna i denna version för att exekvera godtycklig kod, exempelvis genom att lura en användare till en webbsida med en riggad Java-applet.

Sun uppdaterade JRE i december 2008 för att åtgärda dessa problem, men i skrivande stund har Apple inte släppt några programrättningar.

En tillfällig lösning på problemet är att stänga av Java i din webbläsare.

Påverkade versioner

  • Mac OS X 10.5.7
  • Mac OS X 10.4.11

Mer information och programrättningar

http://www.us-cert.gov/current/index.html#java_vulnerability_affects_mac_os