Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, Webbläsare, Google

SR09-086 Linux - Allvarliga sårbarheter i kärnan

Allvarliga sårbarheter i Linux-kärnan har upptäckts.

Problembeskrivning

CVE-referens:-

Flera allvarliga sårbarheter har upptäckts i Linux-kärnan. Såbarheterna hittas i implementationen av CIFS (Common Internet File System) protokollet och är av karaktären strängsårbarheter. Vid utnyttjande kan godtycklig kod exekveras på det lokala systemet med samma rättigheter som kärnan. Det som gör dessa sårbarheter extra farliga är att de går att utnyttja över nätverk eftersom CIFS är ett nätverksprotokoll.

Påverkade versioner

  • Linux Kernel 2.6.29 och tidigare

Mer information och programrättningar

http://www.securityfocus.com/bid/34989