Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, Apple

SR09-085 Apple - Nytt patchkluster till OS X 2009-002

Apple har släppt ett stort antal programrättningar i ett nytt kluster till OS X.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2008-2939 CVE-2008-2939 CVE-2008-0456 CVE-2009-0154 CVE-2009-0025 CVE-2009-0144 CVE-2009-0157 CVE-2009-0145 CVE-2009-0155 CVE-2009-0146 CVE-2009-0147 CVE-2009-0165 CVE-2009-0148 CVE-2009-0164 CVE-2009-0150 CVE-2009-0149 CVE-2004-1184 CVE-2004-1185 CVE-2004-1186 CVE-2008-3863 CVE-2009-0519 CVE-2009-0520 CVE-2009-0114 CVE-2009-0942 CVE-2009-0943 CVE-2009-0152 CVE-2009-0153 CVE-2008-3651 CVE-2008-3652 CVE-2009-0845 CVE-2009-0846 CVE-2009-0847 CVE-2009-0844 CVE-2008-1517 CVE-2009-0156 CVE-2008-3529 CVE-2008-4309 CVE-2009-0021 CVE-2009-0159 CVE-2008-3530 CVE-2008-5077 CVE-2008-3659 CVE-2008-2829 CVE-2008-3660 CVE-2008-2666 CVE-2008-2371 CVE-2008-2665 CVE-2008-3658 CVE-2008-5557 CVE-2009-0160 CVE-2009-0010 CVE-2008-3443 CVE-2008-3655 CVE-2008-3656 CVE-2008-3657 CVE-2008-3790 CVE-2009-0161 CVE-2009-0162 CVE-2009-0944 CVE-2009-0158 CVE-2009-0945 CVE-2006-0747 CVE-2007-2754 CVE-2008-2383 CVE-2008-1382 CVE-2009-0040 CVE-2009-0946

I detta patchkluster rättas närmare 70 sårbarheter i bland annat BIND, CoreGraphics, Disk Images, Flash Player, iChat, Kerberos, QuickDraw Manager, Safari, Spotlight, WebKit med flera applikationer. Uppdateringen tar också OS X till version 10.5.7 för Leopard och är 449 MByte stor.

Påverkade versioner

  • Mac OS X 10

Mer information och programrättningar

http://support.apple.com/kb/HT3549