Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker chef till Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 19 oktober.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, HP

SR09-081 HP - OpenView Network Node Manager sårbar

Sårbarhet i HP OpenView Network Node Manager som möjliggör godtycklig kodexekvering

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2009-0720

En säkerhetsbrist har upptäckts i HP OpenView Network Node Manager. Genom att skicka speciellt utformad data till ett sårbart system kan den utnyttjas för att exekvera skadlig kod med samma behörighet som programmet självt har. HP har redan publicerat rättningar för bristen.

Påverkade versioner

  • HP OpenView Network Node Manager 7.53
  • HP OpenView Network Node Manager 7.51
  • HP OpenView Network Node Manager 7.01
  • För operativsystemen: Windows, Linux, Solaris & HP-UX

Mer information och programrättningar

http://www13.itrc.hp.com/service/cki/docDisplay.do?docId=emr_na-c01728300

http://www.securityfocus.com/bid/34812

http://www.securitytracker.com/alerts/2009/May/1022163.html

http://secunia.com/advisories/34942