Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad

Danmark får en GovCERT

Vårt nordiska grannland Danmark, får efter många år av utredning nu också en GovCERT.

Efter många år av utredning får nu också Danmark en GovCERT. IT- og Telestyrelsen är den danska myndighet som fått i uppdrag att etablera statscerten som ska finnas på plats år 2010. De nordiska länder som redan idag har en GovCERT är Norge (NorCERT), Sverige (Sitic) och Finland (CERT-FI).

Läs mer här:
http://vtu.dk/nyheder/pressemeddelelser/2009/styrket-dansk-bekaempelse-af-internettrusler/styrket-dansk-bekaempelse-af-internettrusler