Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, Adobe

SR09-075 Adobe - Reader för Linux, två sårbarheter i hantering av JavaScript

Två sårbarheter har upptäckts i Adobe Reader för Linux. Effektivt utnyttjande kan leda till att godtycklig kod kan köras på det sårbara systemet.

Problembeskrivning

CVE-referens:-

Arr1val har rapporterat två sårbarheter i Adobe Reader för Linux. Sårbarheterna kan utnyttjas av en angripare genom att specialformatera en PDF-fil och sedan lura en användare att öppna den.

Sårbarheterna beskrivs nedan:

1.) En sårbarhet i hanteringen av anrop till JavaScript-metoden "getAnnots()" kan resultera i minneskorrumption och eventuell kodexekvering.

2.) En sårbarhet i hanteringen av anrop till JavaASciprt-metoden "customDictionaryOpen()" kan resultera i minneskorrumption och eventuell kodexekvering.

Påverkade versioner

  • Adobe Reader 8.1.4 (för Linux)
  • Adobe Reader 9.1 (för Linux)

Mer information och programrättningar

http://packetstorm.linuxsecurity.com/0904-exploits/spell.txt
http://packetstorm.linuxsecurity.com/0904-exploits/getannots.txt
http://secunia.com/advisories/34924/2/
http://www.securityfocus.com/bid/34736
http://www.securityfocus.com/bid/34740