Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, HP

SR09-069 HP - Flertalet sårbarheter i StorageWorks

HP SWSM innehåller tre sårbarheter, där den allvarligaste kan medge exekvering av godtycklig kod.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2009-0716 CVE-2009-0717 CVE-2009-0718

HP StorageWorks Storage Mirroring Software (SWSM) är en feltolerant lagringslösning för replikering. Produkten innehåller tre sårbarheter som kan orsaka följande:

  • Exekvering av godtycklig kod från en extern angripare.
  • Tillgänglighetsattack.
  • Obehörig åtkomst.

Detaljerna kring sårbarheterna är knapphändiga.

Säkerhetshålen är tilltäppta i version 5.1.1.1090.15, som finns tillgänglig från HP:s webbplats.

Följande personer upptäckte sårbarheten: Zhenhua Liu, Junfeng Jia och Xiaopeng Zhang (Fortinet's Fortiguard Global Security Research Team)

Påverkade versioner

  • HP StorageWorks Storage Mirroring Software 5.0
  • HP StorageWorks Storage Mirroring Software 5.1

Mer information och programrättningar

http://www.securityfocus.com/bid/34611
http://www.securitytracker.com/alerts/2009/Apr/1022086.html
http://www.securitytracker.com/alerts/2009/Apr/1022087.html
http://www.securitytracker.com/alerts/2009/Apr/1022085.html
http://secunia.com/advisories/34808/