Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker chef till Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 19 oktober.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, IBM

SR09-062 IBM - Sårbarhet i IBM Lotus Domino IMAP Server

Sårbarheten kan vid ett effektivt utnyttjande medge en tillgänglighetsattack.

Problembeskrivning

CVE-referens:-

Sårbarheten beror på ett fel i hanteringen av bifogade filer. En angripare kan konstruera ett e-postmeddelande med en riggad RFC822-bilaga som vid ett effektivt utnyttjande kan få IMAP-servern att krascha.

För tillfället känner vi inte till någon publikt tillgänglig kod som utnyttjar sårbarheten och rättningar finns att tillgå från IBM.

Påverkade versioner

  • IBM Lotus Domino 8.0.2 1
  • IBM Lotus Domino 8.5

Mer information och programrättningar

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21379894

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21381562

http://secunia.com/advisories/34657

http://www.securitytracker.com/alerts/2009/Apr/1022024.html

http://www.vupen.com/english/advisories/2009/0986