Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker chef till Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 19 oktober.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet

SR09-058 VMware - Flera produkter sårbara

Uppdateringar till bland annat Workstation, Server och ESX åtgärdar en rad sårbarheter.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2008-4916 CVE-2008-3761 CVE-2009-1146 CVE-2009-1147 CVE-2009-0909 CVE-2009-0910 CVE-2009-0908 CVE-2009-0177 CVE-2009-0518

Genom VMSA-2009-0005 har VMware tillkännagivit en rad sårbarheter i sina produkter.

Sårbarheterna kan bland annat utnyttjas i tillgänglighetsattacker, eskalering av rättigheter och exekvering av godtycklig kod.

Uppdateringar finns att hämta hos leverantören. För mer information besök nedstående länk.

Påverkade versioner

  • VMware Workstation 6.5.1 och tidigare
  • VMware Player 2.5.1 och tidigare
  • VMware ACE 2.5.1 och tidigare
  • VMware Server 2.0
  • VMware Server 1.0.8 och tidigare
  • VMware ESXi 3.5 utan ESXe350-200811401-O-SG och ESXe350-200903201-O-UG
  • VMware ESX 3.5 utan ESX350-200811401-SG och ESX350-200903201-UG
  • VMware ESX 3.0.3 utan ESX303-200811401-BG
  • VMware ESX 3.0.2 utan ESX-1006980

Mer information och programrättningar

http://lists.vmware.com/pipermail/security-announce/2009/000054.html