Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker en teknisk skribent, en it-säkerhetsspecialist och en övningskoordinator till CERT-SE, alla centrala roller i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 29 maj, 31 maj respektive den 5 juni.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, Mozilla

SR09-020 Mozilla - Sårbarheter i Firefox, Thunderbird & Seamonkey

Nya versioner av Mozilla-produkter åtgärdar en rad sårbarheter.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2009-0352 CVE-2009-0353 CVE-2009-0354 CVE-2009-0355 CVE-2009-0356 CVE-2009-0357 CVE-2009-0358En rad sårbarheter har upptäckts i Mozilla Firefox, Thunderbird och Seamonkey. Sårbarheterna kan utnyttjas av en angripare för att kringgå "same origin policy", få tillgång till känslig information samt potentiellt exekvera godtycklig kod.

Mozilla tillmäter Jesse Ruderman, Georgi Guninski, Martijn Wargers, Gary Kwong, moz_bug_r_a4, Wladimir Palant och Paul Nel för upptäckterna.

Mozilla har släppt nya versioner av de berörda applikationerna.

Påverkade versioner

  • Mozilla Firefox tidigare än 3.0.6
  • Mozilla SeaMonkey tidigare än 1.1.15
  • Mozilla Thunderbird tidigare än 2.0.0.21

Mer information och programrättningar

http://www.mozilla.org/security/announce/2009/mfsa2009-01.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2009/mfsa2009-02.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2009/mfsa2009-03.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2009/mfsa2009-04.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2009/mfsa2009-05.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2009/mfsa2009-06.html