Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, protokoll, Linux

SR09-001 Linux - Allvarlig sårbarhet i SCTP

Genom att skicka riggade SCTP-paket kan godtycklig kod fås att exekvera.

Problembeskrivning

CVE-referens:-

Implementationen av SCTP (Stream Control Transmission Protocol) i de flesta versioner av Linux-kärnan är sårbar. Genom att skicka specialkonstruerade SCTP-paket kan en extern angripare exekvera godtycklig kod med samma privilegier som kärnan. Indatakontrollen av "FWD-TSN"-delpaket är otillräcklig, vilket kan leda till en buffertöverflödning.

De senaste stabila kärnan, version 2.6.28, är sårbar liksom många tidigare versioner. En rättning finns incheckad och finns med i 2.6.28 -git7.

Wei Yongjun på Fujitsu upptäckte sårbarheten.

Påverkade versioner

 • Ej sårbar: Linux kernel 2.6.28 -git7
 • Sårbar:
 • Linux kernel 2.6.0
 • Linux kernel 2.6.1
 • Linux kernel 2.6.2
 • Linux kernel 2.6.3
 • Linux kernel 2.6.4
 • Linux kernel 2.6.5
 • Linux kernel 2.6.6
 • Linux kernel 2.6.7
 • Linux kernel 2.6.8
 • Linux kernel 2.6.9
 • Linux kernel 2.6.10
 • Linux kernel 2.6.11
 • Linux kernel 2.6.12
 • Linux kernel 2.6.13
 • Linux kernel 2.6.14
 • Linux kernel 2.6.15
 • Linux kernel 2.6.16
 • Linux kernel 2.6.17
 • Linux kernel 2.6.18
 • Linux kernel 2.6.19
 • Linux kernel 2.6.20
 • Linux kernel 2.6.21
 • Linux kernel 2.6.22
 • Linux kernel 2.6.23
 • Linux kernel 2.6.24
 • Linux kernel 2.6.25
 • Linux kernel 2.6.26
 • Linux kernel 2.6.27
 • Linux kernel 2.6.28

Mer information och programrättningar

http://www.securityfocus.com/bid/33113