Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker en teknisk skribent, en it-säkerhetsspecialist och en övningskoordinator till CERT-SE, alla centrala roller i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 29 maj, 31 maj respektive den 5 juni.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, Mozilla

SR08-326 Mozilla - Allvarliga sårbarheter i Firefox, Thunderbird & SeaMonkey

Mozilla rättar flera allvarliga sårbarheter i produkterna Firefox, Thunderbird & SeaMonkey

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2008-5500 CVE-2008-5501 CVE-2008-5503 CVE-2008-5504 CVE-2008-5505 CVE-2008-5506 CVE-2008-5507 CVE-2008-5508 CVE-2008-5510 CVE-2008-5511 CVE-2008-5512 CVE-2008-5513 CVE-2008-5502

Flera allvarliga sårbarheter i Firefox, Thunderbird & SeaMonkey rättas nu av Mozilla . Dessa brister kan utnyttjas för bl.a. cross-site scripting attacker, exekvera godtycklig kod med förhöjda privilegier eller obehörigt läsa och skriva cookie-information. Dessa har nu rättas av Mozilla i den senaste versionen av respektive produkt.

Rättade versioner:

  • Firefox 3.0.5
  • Firefox 2.0.0.19
  • Thunderbird 2.0.0.19
  • SeaMonkey 1.1.14

Påverkade versioner

  • Mozilla Thunderbird 2.0.0.8 - 2.0.0.18
  • Mozilla SeaMonkey 1.0 - 1.1.13
  • Mozilla Firefox 3.0 - 3.0.4
  • Mozilla Firefox 2.0 - 2.0.0.18

Mer information och programrättningar

http://www.mozilla.org/security/announce/2008/mfsa2008-60.html