Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet

SR08-312 Libxml2 - Två sårbarheter

Libxml2 är sårbart vid hantering av riggade XML-filer. Utnyttjande kan potentiellt medge exekvering av godtycklig kod.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2008-4225 CVE-2008-4226

Drew Yao vid Apple Product Security har upptäckt två sårbarheter i biblioteket Libxml2.

  • Funktionen xmlSAX2Characters() brister i hanteringen av riggade XML-filer. Om funktionen matas med en tillräckligt stor XML-fil kan en "integer overflow" leda till att minne förvanskas. Bristen kan utnyttjas för att potentiellt exekvera godtycklig kod.
  • Funktionen xmlBufferResize() brister i hanteringen av riggade XML-filer. Vid hantering av en tillräckligt stor XML-fil kan en "integer overflow" leda in i en oändlig slinga.

Påverkade versioner

  • Libxml2 version 2.7.2 och tidigare

Mer information och programrättningar

http://www.frsirt.com/english/advisories/2008/3176
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=470466
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=470480