Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet

SR08-310 Apple - Sårbarheter i Safari

Apple rättar ett fleratal sårbarheter i Safari med uppdateringar till version 2.3 för Apple OS X och Microsoft Windows.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2005-2096 CVE-2008-1767 CVE-2008-2303 CVE-2008-2317 CVE-2008-2327 CVE-2008-2332 CVE-2008-3608 CVE-2008-3623 CVE-2008-3642 CVE-2008-3644 CVE-2008-4216

Ett flertal sårbarheter har identifierats i Apples webbläsare, Safari. Vid ett effektivt utnyttjande kan sårbarheterna bland annat utnyttjas för att samla in känslig information och för att exekvera godtycklig kod på ett sårbart system.

Apple har släppt uppdateringar till Safari för OS X Tiger, OS X Leopard och Microsoft Windows. Den senaste versionen (3.2), som rättar sårbarheterna, finns att hämta här:

OS X Tiger: http://www.apple.com/support/downloads/safari32fortiger.html

OS X Leopard: http://www.apple.com/support/downloads/safari32forleopard.html

Microsoft Windows: http://www.apple.com/support/downloads/safari32forwindows.html

Påverkade versioner

  • Versioner tidigare än 3.2

Mer information och programrättningar

http://support.apple.com/kb/HT3298

http://secunia.com/advisories/32706

http://www.securityfocus.com/bid/32291