Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, Sun

SR08-305 Sun - Sårbarheter i Sun Solaris DHCP-server

Sårbarheterna kan medge att godtycklig kod kan exekveras med root-rättigheter på ett sårbart system.

Problembeskrivning

CVE-referens:-

Sårbarheterna finns i Sun Solaris DHCP-server (in.dhcpd(1M)) och beror på brister i hur servern hanterar DHCP-förfrågningar. Sårbarheterna kan vid ett effektivt utnyttjande leda till att DHCP-servern kraschar, eller att godtycklig kod kan exekveras med root-rättigheter på ett sårbart system.

Sårbarheterna är relaterade till de som beskrivs i CVE-2007-5365.

Sun har släppt rättningar som finns att tillgå här: http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-243806-1

Påverkade versioner

  • SPARC Platform:
  • Solaris 8 without patch 109077-21
  • Solaris 9 without patch 112837-16
  • Solaris 10 without patch 138876-01
  • OpenSolaris based upon builds snv_01 through snv_102
  • x86 Platform:
  • Solaris 8 without patch 109078-21
  • Solaris 9 without patch 114265-15
  • Solaris 10 without patch 138877-01
  • OpenSolaris based upon builds snv_01 through snv_102

Mer information och programrättningar

http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-243806-1

http://secunia.com/advisories/32668