Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad

Mängden skräppost snart återställd

Vissa botnät som blev herrelösa då McColo stängdes av är på väg tillbaka -- och därmed ökar skräpposten.

För drygt två veckor sedan stängdes den amerikanska Internetleverantören McColo av från Internet. Detta fick till följd att mängden skräppost minskade drastiskt. Vissa botnät hade sina servrar som styr klienterna i botnätet hos McColo. Detta fick till följd att exempelvis botnäten Srizbi, Rustock och Asprox inte längre kunde kontrolleras av sina ägare. Ett botnät används ofta för att skicka skräppost, exempelvis för att utvidga botnätet genom att skicka e-post med länkar till elak kod som gör datorn till en zombie i botnätet. Många botnät går att hyra för att skicka skräppost. Mängden skräppost minskade markant då vissa botnät fick nedsatt funktion, vilket beskrivs i följande två artiklar:

http://blogs.iss.net/archive/mccolo.html
http://www.networkworld.com/news/2008/112508-spam-levels-fluctuate-as-crooks.html?page=1

Nu verkar det som om Srizbi har återuppstått och styrs från servrar i Estland. SecureWorks uppskattar Srizbis kapacitet att skicka skräppost till 60 miljarder e-post/dag. Glädjen blev med andra ord kortvarig. Mer information:

http://voices.washingtonpost.com/securityfix/2008/11/spam_volumes_expected_to_rise.html
http://blog.fireeye.com/research/2008/11/its-srizbi-trun-now.html