Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, OpenOffice

SR08-300 OpenOffice - Två allvarliga sårbarheter

Två allvarliga sårbarheter har upptäckts i OpenOffice som möjliggör exekvering av godtycklig kod.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2008-2237 CVE-2008-2238

Två allvarliga sårbarheter har publicerats i OpenOffice av Surerun Security Team och iDefence. Sårbarheterna kan härledas till hur filformaten ".WMF" och ".EMF" hanteras. Genom att specialkonstruera en fil i något av dessa format kan en bufferöverfödning aktiveras och godtycklig kod köras på det lokala systemet.

Påverkade versioner

  • Se länk nedan.

Mer information och programrättningar

http://www.securityfocus.com/bid/31962

http://secunia.com/advisories/32419/