Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet

SR08-289 VLC - Säkerhetshål täpps till med ny uppdatering

Ett säkerhetshål har upptäckts i VLC Media Player. Effektivt utnyttjande kan leda till att godtycklig kod kan köras på det sårbara systemet.

Problembeskrivning

CVE-referens:-

Tobias Klein har upptäckt ett säkerhetshål i VLC Media Player. Sårbarheten orsakas av bristande kontroll av korrupta TY-filer, vilket kan leda till en buffertöverflödning som kan utnyttjas av en angripare.

Påverkade versioner

  • VLC Media Player 0.9.0 till och med 0.9.4

Mer information och programrättningar

http://www.videolan.org/security/sa0809.html

http://www.frsirt.com/english/advisories/2008/2856