Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker chef till Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 19 oktober.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, Sun, Java

SR08-203 SUN - Sun Java System Access Manager sårbar

Ospecificerade sårbarheter har hittats i Sun Java System Access Manager. Effektivt utnyttjande kan leda till otillåten access till ett sårbart system.

Problembeskrivning

CVE-referens:-

En angripare kan utnyttja sårbarheten och på så sätt få administratörsrättigheter utan autentisering.

Observera:

Sårbarheten kan endast utnyttjas om Sun Java System Acces Manager är konfigurerat att använda Sun Directory Server Enterprise Edition (DSEE) 5.2 (med vilken konfiguration som helst) eller Sun Directory Server Enterprise Edition (DSEE) 6 (med en konfiguration som inte är standardkonfigurationen)

Påverkade versioner

  • Sun Java System Access Manager version 7.1

Mer information och programrättningar

http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-238416-1