Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet

SR08-175 EMC - AlphaStor Server Agent och Library Manager sårbara

Flertalet allvarliga sårbarheter har upptäckts i EMC AlphaStor Server Agent och Library Manager.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2008-2157 CVE-2008-2158Genom att skicka ett specialformaterat datapaket till TCP port 41025 kan en angripare överflöda stacken i Server Agent och utföra en tillgänglighetsattack mot, eller ta kommandot över det sårbara systemet.

Library Manager är sårbart genom utnyttjande av en bugg i indatavalideringen vilket medger angriparen att köra kommandon på det sårbara systemet med SYSTEM privilegier.

Påverkade versioner

  • EMC AlphaStor för Windows version 3.1 SP1 och tidigare

Mer information och programrättningar

http://www.frsirt.com/english/advisories/2008/1670
http://www.securitytracker.com/alerts/2008/May/1020115.html
http://www.emc.com/products/detail/software/alphastor.htm