Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, Cisco, nätverksutrustning

SR08-170 Cisco - Sårbarheter i Cisco IOS och Cisco SCE

Sårbarheter i SSH-servern för Cisco IOS och Cisco SCE.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2008-1159 CVE-2008-0534 CVE-2008-0535 CVE-2008-0536

Cisco IOS:

Flertalet ospecifierade sårbarheter identifierade i den SSH-server som är implementerad i Cisco IOS. Vid ett effektvt utnyttjande kan sårbarheterna leda till otillgänglighet av tjänst (DoS), på ett sårbart system. SSH-servern i Cisco IOS är inte påslagen som standard, men användandet är vanligt förekommande och rekommenderat av Cisco.

Cisco SCE (Service Control Engine):

SSH-servern som är implementerad i Cisco SCE är sårbar för tillgänglighetsattacker. Det är totalt tre sårbarheter, som vid ett effektivt utnyttjande, kan leda till otillgänglighet av tjänst (DoS), på ett sårbart system. SSH-servern i Cisco SCE är inte påslagen som standard.

Sårbarheterna går att utnyttja externt med redan tillgängliga verktyg. Rättningar finns att tillgå från Cisco.

Påverkade versioner

  • Cisco IOS 12.x
  • Cisco IOS R12.x
  • Cisco SCE 1000 Series (Service Control Engine)
  • Cisco SCE 2000 Series (Service Control Engine)

Mer information och programrättningar

Cisco IOS:

http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_advisory09186a008099567f.shtml

http://www.securityfocus.com/bid/29314

http://secunia.com/advisories/30322/

Cisco SCE:

http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_advisory09186a008099bf65.shtml

http://www.securityfocus.com/bid/29316

http://secunia.com/advisories/30316