Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, databas

SR08-167 Borland - Sårbarhet i Borland InterBase 2007

Borland InterBase 2007 är sårbart för buffertöverflödning.

Problembeskrivning

CVE-referens:-

Damian Frizza från "Core Security Technologies" har identifierat en sårbarhet av typen buffertöverflödning i Borland InterBase 2007. Sårbarheten beror på bristande kontroll av indata och går att utnyttja genom att skicka ett riggat TCP-paket till standardporten 3050/TCP.

Vid ett effektivt utnyttjande, kan sårbarheten leda till godtycklig kodexekvering på ett sårbart system. Sårbarheten är relaterad till en sårbarhet i Firebird som Sitic skrev om tidigare i år.

Sårbarheten går att utnyttja externt och i skrivandets stund finns inga rättningar att tillgå.

Påverkade versioner

  • Interbase 2007 Service Pack 2 (8.1.0.256)
  • Windows och Solaris-versioner

Mer information och programrättningar

http://www.coresecurity.com/?action=item&id=2278

http://www.frsirt.com/english/advisories/2008/1590

http://www.securityfocus.com/bid/29302

http://secunia.com/advisories/30299/