Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad

Sårbara mobiler

Motorola Razr kan fås att exekvera godtycklig kod med hjälp av ett riggat MMS.

Dagens mobiltelefoner blir allt mer avancerade. Fler funktioner innebär mer kod, vilket i sin tur innebär fler buggar. Inte minst säkerhetsrelaterade buggar. Ett aktuellt fall är en stackbaserad buffertöverflödning i Motorola Razr. Angriparen skickar en riggad JPEG-bild i ett MMS. Om mottagaren väljer att öppna bilden utnyttjas sårbarheten, och angriparen kan exekvera godtycklig kod på telefonen.

Tidigare har Apple iPhone varit drabbad av en sårbarhet i hanteringen av TIFF-bilder. För några år sedan var Nokias mobiler sårbara för riggade SMS, vilka kunde slå ut en telefon som måste startas om för att börja fungera. Enligt uppgift filtrerade vissa mobiloperatörer då bort skadliga SMS under en tid.

Inget ont som inte har något gott med sig. Hoten gör det lättare att hitta på bortförklaringar till varför du inte är nåbar. Skyll helt enkelt på att din telefon har blivit utsatt för en tillgänglighetsattack!

Mer information:
http://www.f-secure.com/weblog/archives/00001445.html
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-08-033/
http://secunia.com/advisories/30409/
http://www.motorola.com/motoinfo/product/details.jsp?globalObjectId=69