Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, Sun, Java

SR08-145 Sun - Sårbarhet i Java System Directory Proxy Server

Sun har publicerat information om en sårbarhet i Sun Java System Directory Proxy Server.

Problembeskrivning

CVE-referens:-

En sårbarhet har identifierats i Sun Java System Directory Proxy Server. Sårbarheten tillåter en opriviligerad fjärranvändare att få administrativ access till det sårbara systemet. En angripare kan utnyttja sårbarheten genom 'bind-dn' klassificerade****kopplingar.

Påverkade versioner

  • Sun Java System Directory Server 6.0,6.1 och 6.2 - Enterprise Edition

Mer information och programrättningar

http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-235381-1

http://secunia.com/advisories/29978/

http://www.frsirt.com/english/advisories/2008/1374