Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, Oracle

SR08-141 Oracle - Flera kritiska sårbarheter

Oracle släpper rättningar av allvarliga säkerhetsbrister i flera produkter.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2008-1811 CVE-2008-1812 CVE-2008-1813 CVE-2008-1814 CVE-2008-1815 CVE-2008-1816 CVE-2008-1817 CVE-2008-1818 CVE-2008-1819 CVE-2008-1820 CVE-2008-1821 CVE-2008-1822 CVE-2008-1823 CVE-2008-1824 CVE-2008-1825 CVE-2008-1826 CVE-2008-1827 CVE-2008-1828 CVE-2008-1829 CVE-2008-1830 CVE-2008-1831

Det senaste uppdateringspaketet från Oracle innehåller 41 st rättningar, de flesta rör säkerhetsbrister. Oracle rekommenderar sina kunder att snarast uppdatera påverkade produkter.

Påverkade versioner

  • Lista på produkter och versioner finns hos Oracle, se länken nedan.

Mer information och programrättningar

http://www.oracle.com/technology/deploy/security/critical-patch-updates/cpuapr2008.html