Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, Tillägg webbläsare, klientprogramvara

SR08-090 RealPlayer - Sårbarhet i ActiveX-kontroll (rmoc3260.dll)

Sårbarheten orsakas av ett fel i en ActiveX-kontroll (rmoc3260.dll). Sårbarheten kan utnyttjas av en angripare för att exekvera kod.

Problembeskrivning

CVE-referens:-Elazar Broad har upptäckt en sårbarhet i RealPlayer. Sårbarheten orsakas av ett fel i en ActiveX-kontroll (rmoc3260.dll). Felet kan utnyttjas av en angripare för att orsaka en tillgänglighetsattack eller för att exekvera godtycklig kod.

Sårbarheten är bekräftad i RealPlayer version 11.0.1 (build 6.0.14.794) inklusive rmoc3260.dll version 6.0.10.45. Även andra versioner kan vara sårbara.

Vid skrivande stund finns ingen programrättning att tillgå.

Påverkade versioner

  • Real Networks RealPlayer 11

Mer information och programrättningar

http://secunia.com/advisories/29315/
http://www.securityfocus.com/bid/28157
http://www.frsirt.com/english/advisories/2008/0842