Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, Sun, protokoll

SR08-063 Sun Solaris - Sårbarhet i IP-implementationen

Sun Solaris innehåller en sårbarhet som gör det möjligt att kringgå brandväggsregler eller orsaka en tillgänglighetsattack.

Problembeskrivning

CVE-referens:-

Sun har rapporterat om en sårbarhet i implementation av Internet Protocol, (IP(7P)) i Sun Solaris. Genom att utnyttja sårbarheten kan en extern användare med privilegier kringgå brandväggsregler eller utföra en tillgänglighetsattack. Uppdateringar finns att hämta hos Sun.

Påverkade versioner

  • Sun Solaris 8 x86 och SPARC
  • Sun Solaris 9 x86 och SPARC
  • Sun Solaris 10 x86 och SPARC

Mer information och programrättningar

http://www.securityfocus.com/bid/27967

http://secunia.com/advisories/29100/

http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-200183-1