Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, Check point, klientprogramvara

SR08-036 Check Point - Sårbarhet i SecuRemote/SecureClient

Check Point täpper till säkerhetshål i SecuRemote/SecureClient.

Problembeskrivning

CVE-referens:-

Check Point har släppt uppdateringar som rättar till en sårbarhet i VPN-klienten SecuRemote/SecureClient för Windows. Vid ett effektivt utnyttjande kan sårbarheten leda till förlust av användarinformation. För att sårbarheten ska gå att utnyttja krävs att funktionaliteten "Auto Local Logon" är påslagen.

Uppdateringar finns att att hämta från Check Point.

Påverkade versioner

  • VPN-1 SecuRemote/SecureClient NGX R60 for Windows
  • VPN-1 SecuRemote/SecureClient NGAI R56 for Windows

Mer information och programrättningar

https://usercenter.checkpoint.com/usercenter/portal/user/anon/page/supportCenter.psml
http://www.securityfocus.com/archive/1/487735/30/0/threaded