Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, BSD

SR08-032 OpenBSD - PRNG sårbart

Sårbarheter som kan utnyttjas vid så kallade "DNS Cache Poisoning"-attacker har upptäckts i OpenBSD.

Problembeskrivning

CVE-referens:-

Amit Klein har upptäckt sårbarheterna i OpenBSD PRNG. Svagheter i PRNG orsakar att sekvensnummer för IP ID kan förutsägas samt att "DNS cache poisoning" går att utföra på det sårbara systemet.

En angripare kan utnyttja sårbarheten till att manipulera DNS-information för att t.ex. lura in en användare i ett lurendrejeri i form av nätfiske.

Påverkade versioner

  • Detta drabbar ett antal olika *NIX-varianter som använder sig av OpenBSD:s implementation av PRNG
  • För mer information om vilka de är se länkar nedan.

Mer information och programrättningar

http://www.securityfocus.com/archive/1/47A9DA84.9050909@trusteer.com

http://www.securityfocus.com/bid/27647