Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, IBM

SR08-024 IBM - Sårbarheter i IBM Informix Storage Manager (IDS)

Flera sårbarheter har identifierats i IBM Informix Storage Manager (IDS).

Problembeskrivning

CVE-referens:-

IBM Informix Storage Manager (IDS) har flera sårbarheter av typen buffertöverflödning. Sårbarheterna finns i det XDR-bibliotek (External Data Representation) som används för RPC-funktionalitet (Remote Procedure Call) och kan utnyttjas externt. Ett effektivt utnyttjande av sårbarheterna kan leda till otillgänglighet, samt exekvering av godtycklig kod.

För närvarande finns inga uppdateringar som rättar till sårbarheterna.

Påverkade versioner

  • IBM Informix IDS 11.10.xC2 samt tidigare versioner
  • IBM Informix IDS 10.00.xC8 samt tidigare versioner

Mer information och programrättningar

http://www.securityfocus.com/bid/27485
http://www-306.ibm.com/software/data/informix/ids/
http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21294211
http://secunia.com/advisories/28689/
http://www.frsirt.com/english/advisories/2008/0317
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/40018