Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, IBM

SR08-020 IBM - Flera sårbarheter i IBM WebSphere

Flera sårbarheter har identifierats i IBM WebSphere.

Problembeskrivning

CVE-referens:-

IBM WebSphere har flera sårbarheter som kan utnyttjas av en extern angripare. Informationen från IBM är knapphändig men troligen är en av sårbarheterna av typen buffertöverflödning, vilken kan leda till exekvering av godtycklig kod.

Version 6.0.2.25 innehåller rättningar av sårbarheterna.

Påverkade versioner

  • Tidigare versioner än 6.0.2.25

Mer information och programrättningar

http://www.securityfocus.com/bid/27400
http://secunia.com/advisories/28588/
http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27006876