Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, BSD

SR08-012 FreeBSD - Sårbarhet i funktionen 'inet_network()'

FreeBSD har en sårbarhet som kan leda till att godtycklig kod kan köras på ett sårbart system.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2008-0122

FreeBSD har en sårbarhet i funktionen 'inet_network()' som är känslig
för en buffertöverflödning. Vid ett effektivt utnyttjande kan ett sårbart
system drabbas av en tillgänglighetsattack samt att godtycklig kod
eventuellt kan köras med samma privilegier som det program som använder sig av funktionen.

Säkerhetsuppdateringar finns att tillgå.

Påverkade versioner

  • FreeBSD FreeBSD 6.0.0 -STABLE
  • FreeBSD FreeBSD 6.2
  • FreeBSD FreeBSD 6.2.-RELENG
  • FreeBSD FreeBSD 6.3.-RELENG
  • FreeBSD FreeBSD 7.0.-PRERELEASE
  • FreeBSD FreeBSD 7.0.-RELENG

Mer information och programrättningar

http://security.freebsd.org/advisories/FreeBSD-SA-08:02.libc.asc
http://secunia.com/advisories/28367/