Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, Sun

SR08-011 Sun Solaris sårbart (lokal filåtkomst)

En sårbarhet i Sun Solaris 10 har upptäckts där en lokal attackerare kan få åtkomst till valfri lokal fil.

Problembeskrivning

CVE-referens:-

API:et "libdevinfo(3LIB)", som används av login(1), innehåller en sårbarhet som möjliggör åtkomst av lokal fil trots att användaren saknar rättigheter. Detta inkluderar även systemfiler. Effektivt utnyttjande av sårbarheten kan leda till förhöjande av privilegier.

Sun har släppt en uppdatering som åtgärdar problemet.

Påverkade versioner

  • Sun Solaris 10.0
  • Sun Solaris 10.0 _x86

Mer information och programrättningar

http://www.securityfocus.com/bid/27253

http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-103165-1&searchclause=