Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, Tillägg webbläsare, klientprogramvara, Apple

SR08-009 Apple - Sårbarhet i Apple Quicktime Player

Apple Quicktime Player har en sårbarhet som kan leda till att godtycklig kod kan exekveras på det sårbara systemet.

Problembeskrivning

CVE-referens:-Luigi Auriemma upptäckte sårbarheten som genom ett korrekt utnyttjande kan leda till att godtycklig kod exekveras. Sårbarheten kan utnyttjas externt men kräver att användaren besöker en rtsp-länk (Real Time Streaming Protocol) som leder till en server med specialskriven kod.

Vid skrivande stund finns ingen säkerhetsuppdatering tillgänglig.

Påverkade versioner

  • QuickTime 7.3.1.70
  • Även tidigare versioner kan vara drabbade.

Mer information och programrättningar

http://secunia.com/advisories/28423/
http://www.securityfocus.com/bid/27225/