Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker chef till Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 19 oktober.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, Windows, Microsoft

SR08-004 MS08-002 - Windows LSASS sårbart

En sårbarhet i Windows LSASS (Local Security Authority Subsystem Service) har upptäcks, vilken kan utnyttjas till att förhöja privilegier.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2007-5352
Sårbarheten gör det möjligt att exekvera godtycklig kod med SYSTEM-privilegier genom ett specialkonstruerat LPC-anrop (Local Procedure Call). Windows Vista är inte sårbart.

Thomas Garnier på SkyRecon upptäckte sårbarheten.

En rättning finns att tillgå via Windows Update.

Påverkade versioner

 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Storage Server 2003
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional

Mer information och programrättningar

http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms08-002.mspx

http://secunia.com/advisories/28341/

http://www.securitytracker.com/alerts/2008/Jan/1019165.html

http://www.securityfocus.com/bid/27099