Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, databas

SR07-192 - Sårbarheter i MySQL

Ett flertal sårbarheter har identifierats i MySQL.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2007-5969 CVE-2007-5970 CVE-2007-6303 CVE-2007-6304

Ett flertal sårbarheter har upptäcks i MySQL, vilka kan utnyttjas för tillgänglighetsattack och förhöjande av rättigheter.

Påverkade versioner

  • Före MySQL 5.0.52
  • Före MySQL 5.1.23
  • Före MySQL 6.0.4

Mer information och programrättningar

http://www.securityfocus.com/bid/26832/

http://www.frsirt.com/english/advisories/2007/4198

http://www.securitytracker.com/alerts/2007/Dec/1019085.html

http://www.securitytracker.com/alerts/2007/Dec/1019083.html

http://www.securityfocus.com/bid/26765

http://bugs.mysql.com/bug.php?id=29801

http://bugs.mysql.com/bug.php?id=29908

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/news-5-1-23.html

http://dev.mysql.com/doc/refman/6.0/en/news-6-0-4.html

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/releasenotes-es-5-0-52.html