Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, webbserver

SR07-191 Apache - Nya versioner av Apache

Apache HTTP Server Project har släppt nya versioner av webbservern Apache. Uppdateringarna åtgärdar säkerhetsproblem i modulerna 'mod_imap' och 'mod_imagemap'.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2007-5000

Apache har rapporterat säkerhetsbrister i modulerna 'mod_imap' och i 'mod_imagemap'. Sårbarheterna i dessa moduler går att utnyttja för att utföra Cross-Site Scripting (XSS) attacker.

Påverkade versioner

  • versioner innan httpd 2.2.7-dev
  • versioner innan httpd 1.3.40-dev

Mer information och programrättningar

http://www.securityfocus.com/bid/26838
http://secunia.com/advisories/28046/
http://secunia.com/advisories/28073/
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/39002
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/39001
http://www.frsirt.com/english/advisories/2007/4201
http://www.frsirt.com/english/advisories/2007/4202