Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, IBM

SR07-189 IBM släpper säkerhetsuppdateringar till AIX

Nya säkerhetsuppdateringar till AIX har nyligen släppts av IBM. Ett flertal ospecificerade säkerhetshål har täppts till.

Problembeskrivning

CVE-referens:-Ett flertal ospecificerade säkerhetshål har täppts till via nya säkerhetsuppdateringar från IBM. För tillfället finns det inte så mycket information att tillgå kring säkerhetsbristerna.

Påverkade versioner

  • IBM AIX 5.3

Mer information och programrättningar

http://www-912.ibm.com/eserver/support/fixes/fixcentral/pseriesfixpackinformation/5300-06-04-0748

http://www-912.ibm.com/eserver/support/fixes/fixcentral/pseriesfixpackinformation/5300-07-00-0747

http://www.frsirt.com/english/advisories/2007/4199

http://secunia.com/advisories/28044/

http://www.securityfocus.com/bid/26825

http://www.securitytracker.com/alerts/2007/Dec/1019070.html