Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, Windows, protokoll, Microsoft

SR07-182 MS07-063 - Sårbarhet i Server Message Block

Denna säkerhetsbulletin åtgärdar en säkerhetsbrist i Server Message Block Version 2 (SMBv2).

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2007-5351

En sårbarhet i Windows fildelnings protokoll, SMBv2, som används i Windows Vista och Windows Server 2008 har identifierats. Genom att utnyttja sårbarheten kan kod exekveras på systemet.

Påverkade versioner

  • Windows Vista
  • Windows Vista x64

Mer information och programrättningar

http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS07-063.mspx