Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, klientprogramvara, IBM

SR07-170 IBM - Lotus Notes sårbart

Lotus Notes 1-2-3 file viewer sårbar för buffertöverflödning.

Problembeskrivning

CVE-referens:-

Sebastián Muñiz vid CORE IMPACT Exploit Writers Team har upptäckt en sårbarhet i Lotus Notes. Sårbarheten finns i 1-2-3 file viewer (l123sr.dll) och kan potentiellt medge exekvering av godtycklig kod. För att denna sårbarhet ska kunna utnyttjas krävs att en användare luras till att öppna en specialformaterad .123-fil.

Programrättningar för version 7.x och 8.x samt tillfälliga lösningar för 6.x och 5.x finns att ta del av här (IBM).

Påverkade versioner

  • IBM Lotus Notes 5.x
  • IBM Lotus Notes 6.x
  • IBM Lotus Notes 7.x (bekräftat av Core)
  • IBM Lotus Notes 8.x

Mer information och programrättningar

http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21285600
http://www.coresecurity.com/index.php5?action=item&id=2008
http://isc.sans.org/diary.html?storyid=3696