Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, Mozilla

SR07-169 Sårbarheter i Mozilla Firefox och Mozilla SeaMonkey

Ett flertal sårbarheter har upptäckts i Mozilla Firefox och Mozilla SeaMonkey.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2007-5947 CVE-2007-5959 CVE-2007-5960

Jesse Ruderman, Petko D. Petkov, beford.org, och Gregory Fleischer har rapporterat ett flertal sårbarheter i Mozilla Firefox och Mozilla SeaMonkey. Sårberheterna kan användas av en angripare för att ta sig förbi säkerhetsrestriktioner, orsaka en tillgänglighetsattack (DoS) eller kompromettera det påverkade systemet.

Påverkade versioner

  • Mozilla Firefox version 2.0.0.9 och tidigare
  • Mozilla SeaMonkey version 1.1.6 och tidigare

Mer information och programrättningar

http://www.frsirt.com/english/advisories/2007/4002

http://www.mozilla.org/projects/security/known-vulnerabilities.html#firefox2.0.0.10