Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, Apple

SR07-166 Sårbarhet i Apple Mac OS X

Ytterligare en sårbarhet i Apple Mac OS X och Mac OS X Server har upptäckts som kan leda till att kod kan exekveras på det sårbara systemet.

Problembeskrivning

CVE-referens:-

En angripare kan använda sig av denna sårbarhet för att köra godtycklig kod på systemet med samma rättigheter som den inloggade användaren. Sårbarheten ligger i hanteringen av e-postbilagor.

Påverkade versioner

  • Apple Mac OS X 10.5
  • Apple Mac OS X 10.5.1
  • Apple Mac OS X Server 10.5
  • Apple Mac OS X Server 10.5.1

Mer information och programrättningar

http://www.securityfocus.com/bid/26510

http://www.apple.com