Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, OS X, Apple

SR07-165 Apple Security Update 2007-008 - sårbarheter i OS X

Apple adresserar sårbarheter i Mac OS X.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2005-0953 CVE-2005-1260 CVE-2007-0464 CVE-2007-0646 CVE-2007-2926 CVE-2007-3456 CVE-2007-3749 CVE-2007-3756 CVE-2007-3758 CVE-2007-3760 CVE-2007-3999 CVE-2007-4267 CVE-2007-4268 CVE-2007-4269 CVE-2007-4671 CVE-2007-4678 CVE-2007-4679 CVE-2007-4680 CVE-2007-4681 CVE-2007-4682 CVE-2007-4683 CVE-2007-4684 CVE-2007-4685 CVE-2007-4686 CVE-2007-4687 CVE-2007-4688 CVE-2007-4689 CVE-2007-4690 CVE-2007-4691 CVE-2007-4692 CVE-2007-4693 CVE-2007-4694 CVE-2007-4695 CVE-2007-4696 CVE-2007-4697 CVE-2007-4698 CVE-2007-4699 CVE-2007-4700 CVE-2007-4701 CVE-2007-4743

Mac OS X 10.4.11 och Apple Security Update 2007-008 korrigerar ett flertal sårbarheter i operativsystemet Mac OS X. Bland sårbara komponenter återfinns*exempelvis CoreFoundation,*CoreText, CFNetwork, Networking, Safari, WebCore och WebKit. Som allvarligast kan sårbarheterna medge exekvering av godtycklig kod.

Påverkade versioner

  • Mac OS X version 10.3.9
  • Mac OS X Server version 10.3.9
  • Mac OS X version 10.4 och senare
  • Mac OS X Server version 10.4 och senare

Mer information och programrättningar

http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=307041