Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, antivirus

SR07-150 Trend Micro - Buffertöverflödessårbarhet

Sårbarheter som kan leda till att godtycklig kod kan köras har upptäckts i flera av Trend Micros prodkukter.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2007-4277Ruben Santamarta har upptäckt en sårbarhet i Trend Micros produkter. Orsaken till sårbarheten är felaktiga läs- och skrivrättigheter gällande gränssnittet: "\\.\Tmfilter". Effektivt utnyttjande kan leda till att en angripare kan skriva över delar av minnet och på så sätt köra egen kod på det sårbara systemet.

Påverkade versioner

  • Trend Micro PC-Cillin Internet Security 2007
  • Trend Micro Server Protect
  • Trend Micro OfficeScan
  • Trend Micro Antivirus 2007

Mer information och programrättningar

http://labs.idefense.com/intelligence/vulnerabilities/display.php?id=609
http://www.securityfocus.com/archive/1/4720CA2A.4090502@idefense.com
http://esupport.trendmicro.com/support/viewxml.do?ContentID=1035793