Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, Sun, protokoll

SR07-138 Sun - Solaris RPC, sårbart

Sun Solaris RPC är sårbart för en blockeringsattack.

Problembeskrivning

CVE-referens:-

SUN Solaris RPC bibliotek (librpcsvc(3LIB)) är sårbart för en blockeringsattack. Säkerhetsthålet kan utnyttjas till att krascha daemonen, utomountd på en NFS- server eller -klient.

Säkerhetsuppdateringar finns att tillgå på SUNs webbsida

Påverkade versioner

  • SUN Solaris 8
  • SUN Solaris 9
  • SUN Solaris 10

Mer information och programrättningar

För mer information:

http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-103082-1&searchclause=