Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, Check point, brandvägg

SR07-122 Checkpoint - SecurePlatform sårbart

Ett flertal allvarliga sårbarheter har upptäckts i Checkpoint SecurePlatform.

Problembeskrivning

CVE-referens:-Ett flertal allvarliga sårbarheter har upptäckts i Checkpoint SecurePlatform. Sårbarheterna återfinns i flera av de lokala program som används för att administrera brandväggen. Felen beror på dålig kontroll av in-data som användaren skickar till programmen. Vid en lyckad attack kan godtycklig kod exekveras på systemet.

Påverkade versioner

  • Check Point SecurePlatform R60_HFA_05
  • Check Point VPN-1 Power/UTM NGX R60
  • Fler versioner kan vara påverkade.

Mer information och programrättningar

http://www.securityfocus.com/archive/1/20071001121614.21440.qmail@securityfocus.com

http://www.pentest.es/checkpoint_hack.pdf

http://www.checkpoint.com/